H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞- 福壽玉

H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞- 福壽玉

 
福壽玉
 
福壽延年齊與天,陰紅掛綠色韻玄。
兜率三天雲台石,偶然一笑未羞慚。
 
‪#‎第三世多杰羌佛‬ ‪#‎多杰羌佛‬ ‪#‎第三世多杰羌佛藝術‬ ‪#‎詩詞歌賦‬ ‪#‎華藏寺‬